Direcționează 3,5%

IMPOZITUL PE VENIT DE PÂNĂ LA 3,5%:

Redirecționarea impozitului de 3,5 % prin formularul 230 se completează pentru venituri din:

 • salarii și asimilate salariilor,
 • pensii,
 • activități independente impuse pe bază de norma de venit,
 • activități agricole impuse pe bază de norma de venit,
 • activități independente realizate pe bază de contracte de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă,
 • proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real,
 • cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se calculează în baza normelor de venit.
 • nu vor depune angajații din IT, Construcții, Cercetare, pentru că ei nu plătesc impozit pe venit, precum și cei care au fost în șomaj tehnic sau au primit indemnizația respectivă.

 

Formularul 230 se depune fie la ANAF, fie direct la entitatea beneficiar, caz în care aceasta are obligația de a transmite apoi online la ANAF un formular de centralizare cu toate cererile primite de la persoanele fizice.

Termenul limită pentru depunerea formularului 230 este 25 mai 2022.

Redirecționarea celor 3,5% se poate face pentru o perioadă de 1 an sau de 2 ani.

Redirecționarea impozitului de 3,5 % prin formularul 212 – Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru venituri din:

 • activități independente pentru care venitul net se determină în sistem real (ex. Profesiile liberale, persoane fizice autorizate).
 • drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină în sistem real,
 • cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real,
 • activități agricole, silvicultură, piscicultură, determinate în sistem real,
 • câștiguri din investiții.
SPONSORIZĂRILE:

EFECTUATE DE CĂTRE PLĂTITORII DE IMPOZIT PE PROFIT:

 • în baza unui contract de sponsorizare cu un ONG înscris în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale se virează către acestă sumă dorită; 
 • se calculează suma reprezentând 20% din impozitul pe profit și suma reprezentând 0,75% din cifra de afaceri; 
 • Sponsorizarea acordată, limitată la valoarea cea mai mică dintre cele două sume calculate mai sus, se va deduce din impozitul pe profit datorat.

EFECTUATE DE CĂTRE PLĂTITORII DE IMPOZIT PE VENIT:

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit legii, pentru susținerea organizațiilor non-profit și a unităților de cult înscrise în Registrul ANAF al entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale pot beneficia de credit fiscal în cuantum de 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au efectuat sponsorizarea.

EFECTUATE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE:

Persoanele fizice autorizate pot acorda sponsorizări, cheltuiala cu sponsorizarea fiind deductibilă la calculul impozitului pe venit în limita a 5% din venitul net, stabilit conform normelor fiscale, ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

Datele Asociației Casa dintre Tei sunt:

DENUMIRE: ASOCIAȚIA “CASA DINTRE TEI”
CUI: 35837536
IBAN: RO73BTRLRONCRT0336405401-RON

Completează datele de tale de identificare de pe formular de mână, cu majuscule, fără a specifica suma (ANAF va calcula și o va vira conform legii). Bifează opțiunea de a distribui suma pe o perioadă de 2 ani pentru a te asigura că anul viitor nu mai trebuie să completezi din nou formularul.